Schoolbestuur

Het schoolbestuur is het bestuurlijk orgaan van de school. 

Ze vergadert en beslist over benoemingen van ambten, uitrusting van de gebouwen en aanwending van de geldelijke middelen.

Een vraag of opmerking voor ons schoolbestuur kan u richten aan rvb@zonnekind.org

VOORZITTER

LEDEN