Afwezigheden

We verwachten al onze leerlingen 5 minuten voor het belsignaal op de speelplaats.

De lessen starten stipt om 8.30.

We vragen alle ouders zich te engageren hun kinderen tijdig naar school te brengen.

Kinderen die na 8.30 aankomen, zijn te laat op school

Is je kind ziek of kan het om andere redenen niet naar school komen? Neem dan tijdig contact met ons op!

Een e-mail sturen kan ook, richt deze dan zowel aan de klasleerkracht van je kind als aan juf Eef.