Afwezigheden

We verwachten al onze leerlingen 5 minuten voor het belsignaal op de speelplaats.

We vragen alle ouders zich te engageren hun kinderen tijdig naar school te brengen.

Is je kind ziek of kan het om andere redenen niet naar school komen? Neem dan tijdig telefonisch contact met ons op!

Een e-mail sturen kan ook, richt deze dan zowel aan de klasleerkracht van je kind als aan juf Diane of klik hieronder op de klas van je kind