Leerlingenhoekje

Op onze school gebruiken we verscheidene digitale platformen om onze leerlingen van de lagere school ook digitale oefenmogelijkheden en huiswerk aan te bieden. Deze platformen zijn methode afhankelijk. Per klas worden er afspraken gemaakt wanneer leerlingen op welk platform moeten inloggen. Op het etiket in de agenda vind je de nodige gegevens om in te loggen. Klik hieronder op de afbeelding om naar desbetreffend platform te navigeren.

Bingel

Schoolcode 1876

Scoodleplay

Schoolcode 06V9

Kabas

Schoolcode 1288

Naast deze 3 platformen gebruiken het vierde en vijfde leerjaar google drive om materialen ter beschikking te stellen. Het betreft toetswijzers, correctiesleutels e.a. materialen. In de meeste gevallen zullen deze ook nog afgedrukt meegaan met de leerlingen. Maar bij verlies, zijn ze ook altijd via deze weg terug te vinden.

In het zesde leerjaar worden ook de 3 digitale leerplatformen gebruikt en daarnaast aangevuld met google classroom en het ouderplatform van Broekx. In google classroom kunnen de leerlingen materialen raadplegen en taken maken. Het ouderplatform van Broekx gebruiken we voor oudercommunicatie, de punten van de toetsen en de planning van de oudercontacten.

Ouderplatform Broekx