Schooltijden

Voor een goede werking van de school, verwachten we al onze leerlingen 5 minuten voor het belsignaal op de speelplaats.

Kinderen die om 08.30 op school zijn, blijven op school tot 11.50 of 15.30.

Kleuters die niet om 08.30 op school zijn, kunnen pas vanaf 13.00 aansluiten bij de klas (dus niet om 11.50). Gelieve uitzonderingen hierop (bv. doktersbezoek) steeds op voorhand te bespreken.

In de lagere school hebben de kinderen soms een klasbeurt die een week duurt. Ze helpen dan onder toezicht in de klas bij het bord afvegen, snippers oprapen en andere taken. Gewoonlijk zijn ze dan 's middags en 's avonds wat later klaar dan de andere kinderen.

07.30 – 08.10 voorschoolse opvang (kosteloos vanaf 8.00)

08.10 – 08.30 toezicht op het schoolplein voor alle kinderen

08.30 – 10.15 lessen

10.15 – 10.35 speeltijd

10.35 – 11.50 lessen

11.50 – 13.05 maaltijd en speeltijd voor de kinderen die overblijven

13.05 – 14.20 lessen

14.20 – 14.40 speeltijd lagere school

14.45 15.05 speeltijd kleuterschool

14.40 – 15.30 lessen lagere school

15.05 15.30 dag afsluiten kleuters

15.30 – 16.00 toezicht op het schoolplein voor alle kinderen

16.00 – 18.00 naschoolse opvang