Onze kleuterklassen

's Morgens zetten ouders hun kinderen af aan het poortje bij de fietsenstalling. Hun kleuter wandelt zelfstandig of indien nodig onder begeleiding van de toezichthoudende leerkracht naar de klas. Met hulp van de klasleerkracht laden de kleuters hun boekentasje uit, leggen ze alles op de juiste plaats. Daarna kunnen ze nog even buiten spelen. Alle kinderen gaan naar de klas om 8.20.

Het eerste halfuurtje in een kleuterklasje is een belangrijk onthaalmoment. In een gezellig kringgesprekje krijgen de kleuters de kans om te wennen aan de omschakeling van thuis naar school en van mama/papa naar juf. Ouders die zonder geldige reden te laat komen, brengen hierin een onprettige storing.

Ouders die bij het einde v/d lessen hun kleuters komen afhalen, worden verzocht te wachten op het belsignaal aan de fietsenstalling van de lagere school. De kleuters worden aan de deur van de klas opgehaald.

Kinderen die blijven eten nemen een gezonde brooddoos mee met voldoende boterhammetjes. Een te volle brooddoos ontmoedigt onze kleutertjes om te beginnen eten. Een stukje groente voor bij de boterhammen kan, snoepgoed of koekjes worden terug mee naar huis gegeven.

Zorg er ook voor dat de boterhammen gesneden zijn in partjes en netjes verpakt in een herbruikbare brooddoos.

Tijdens de speeltijden kunnen de kleuters een koek of een stuk fruit eten dat ze van thuis meebrengen. In de voormiddag eten we een stukje fruit, in de namiddag mag een koekje. Gelieve het fruit geschild en in een herbruikbaar doosje mee te geven. Op deze manier dragen wij zorg voor het milieu (verminderen afvalberg) en vergemakkelijken we de bedeling voor de juf.