Onze kleuterklassen

Het eerste halfuurtje in een kleuterklasje is een belangrijk onthaalmoment.

In een gezellig kringgesprekje krijgen de kleuters de kans om te wennen aan de omschakeling van huis naar school en van mama/papa naar juf.

Ouders die zonder geldige reden te laat komen, brengen hierin een onprettige storing.

’s Morgens is het voor de kleuters vaak moeilijk om in de rij te staan omdat de ouders tussen de kinderen staan. Daarom vragen we om na het belsignaal onder het afdak vandaan te gaan zodat de kleuters in hun rij rustig naar binnen kunnen gaan. De kleuters gaan alleen naar binnen. Enkel ouders van K0 mogen hun kleuters naar binnen begeleiden en helpen met aan- en uitdoen van jassen en schoenen.

Ouders die bij het einde v/d lessen hun kleuters komen afhalen, worden verzocht te wachten op het belsignaal aan de fietsenstalling van de lagere school.

Indien je kind blijft in eten; overdrijf niet met het aantal boterhammen en geef alleen mee wat uw kind op kan. Een propvolle brooddoos ontmoedigt onze kleutertjes om te beginnen eten.

Zorg er ook voor dat de boterhammen gesneden zijn in partjes en netjes verpakt in een herbruikbare brooddoos.

Tijdens de speeltijden kunnen de kleuters een koek of een stuk fruit eten dat ze van thuis meebrengen. In de voormiddag eten we een stukje fruit, in de namiddag mag een koekje. Gelieve het fruit geschild en in een herbruikbaar doosje mee te geven. Op deze manier dragen wij zorg voor het milieu (verminderen afvalberg) en vergemakkelijken we de bedeling voor de juf.