Ouderraad

De ouderraad is actief als schoolondersteunende organisatie. 

Wensen, adviezen en klachten kunnen de ouders discreet meedelen aan een van hun leden. 

Ook kunnen de ouders vragen dat bepaalde schoolaangelegenheden zullen besproken worden in de raad van bestuur.  Verder houdt onze ouderraad zich bezig met het organiseren van evenementen ten voordele van de kinderen van onze school. Zo werden er al meerdere digiborden, speeltoestellen e.d. aangekocht met de opbrengt van de verkopen en feesten.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden er weer nieuwe leden opgenomen.

Een vraag richten aan onze ouderraad kan via ouderraad@zonnekind.org

VOORZITTER

LEDEN