Zindelijkheidsbeleid

Wij streven naar een hoger welbevinden, betere schoolse ontwikkeling en een positief zelfbeeld van het kind, door mee in te zetten op de zindelijkheidsontwikkeling. Om het kind zindelijk te maken streven we ook naar een sterke samenwerking tussen onze kleuterschool en thuis om zo het kind alle mogelijke ontwikkelingskansen te bieden.

We verwachten dat de zindelijkheidstraining reeds is opgestart bij aanvang van de schoolcarrière. Kinderen komen naar school zonder pamper of oefenbroekje. Kinderen beginnen zindelijk te worden vanaf zo’n 1,5 jaar. 

Wanneer je kind onvoldoende zindelijk is, breng je ons vooraf op de hoogte. We maken dan samen individuele afspraken zodat je kind zo snel mogelijk zindelijk kan worden. De school heeft materialen om jullie hierin thuis te ondersteunen.

Per uitstap bekijkt de school of alle kinderen voldoende zindelijk zijn om deel te nemen. We vragen om zelf opvang te voorzien indien je kind niet mee kan gaan.

brochure zindelijkheid.pdf