Schoolreglement

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement. We vragen je ieder schooljaar dit akkoord te vernieuwen. Zo zijn we zeker dat eventuele wijzigingen bij iedereen gekend zijn.

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. We bespreken het schoolreglement dan op de raad van bestuur. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.

Een dagje op Zonnekind ontstaat door veel praktische afspraken. Deze praktische afspraken worden niet allemaal in dit schoolreglement opgenomen. Je kan ze terugvinden op onze website, achteraan in de schoolkalender die je bij het begin van het schooljaar ontvangt, in de schoolagenda, in brieven of e-mails … Voor een goede samenwerking vragen we je deze verschillende communicatiekanalen nauwgezet op te volgen.

Om onze bijdrage te leveren aan het verkleinen van de papierberg, verdelen we dit schoolreglement enkel nog digitaal. Je kan het hieronder downloaden! Het staat je toe pagina 4 als navigatiemenu te gebruiken.

Toch liever een afgedrukt exemplaar? Geen probleem, vraag er eentje bij ons op kantoor.

Schoolreglement 2023 - 2024

BIJLAGE 1: Engagementsverklaring Katholiek onderwijs Vlaanderen

BIJLAGE 2: akkoord schoolreglement, opvoedingsproject en engagementsverklaring

BIJLAGE 3: mijn kind moet medicatie krijgen op school

BIJLAGE 4: toestemmingsformulier beeldmateriaal en uitstappen