Kinderparlement

Op onze school vinden we leerlingenparticipatie erg belangrijk! Door de organisatie van een kinderparlement krijgen onze leerlingen medezeggenschap in het schoolbeleid en verhogen we de betrokkenheid van de kinderen.

Uit elke klas van de lagere school worden 2 leerlingen verkozen die desbetreffende klas vertegenwoordigen. Op regelmatige basis komen deze vertegenwoordigers samen om de ideeën die in de klas aangebracht werden te bespreken. Deze ideeën worden op hun haalbaarheid afgetoetst en al dan niet verder uitgewerkt.

Dit schooljaar zal het kinderparlement begeleid worden door de leerkrachten van de werkgroep betrokkenheid.

Verslagen