Kinderparlement

Op onze school vinden we leerlingenparticipatie erg belangrijk! Door de organisatie van een kinderparlement krijgen onze leerlingen medezeggenschap in het schoolbeleid en verhogen we de betrokkenheid van de kinderen.

Uit elke klas van de lagere school worden 2 leerlingen verkozen die desbetreffende klas vertegenwoordigen. Op regelmatige basis komen deze vertegenwoordigers samen om de ideeën die in de klas aangebracht werden te bespreken. Deze ideeën worden op hun haalbaarheid afgetoetst en al dan niet verder uitgewerkt.

Dit schooljaar zal het kinderparlement begeleid worden door juf Griet, juf Katrien en meester Geert.

De parlementsleden van het vijfde leerjaar vertegenwoordigen onze school ook in de Kindergemeenteraad van Kalmthout.

Onze leden voor schooljaar 2021 - 2022

Emma Van Camp

L6

Yves van der Kruk

L6

Stien Van Gils

L5

Ruben Buijks

L5

Lisa Vander Elst

L4

Sid Van Laerhoven

L4

Parastou Ashtari Nakhai

L3

William van der Mast

L3

Floor van Dis

L2

Alexander Dorssers

L2

Myrthe Uytterhoeven

L1

Jean De Laet

L1

Activiteiten

  • Dag van de sportclub:
    De leerlingen van het kinderparlement roepen hun klasgenoten op om zo veel als mogelijk in je sportkledij naar school te komen op 29 september op de dag van de sportclub.

  • Visualisering speelplaatsafspraken:
    De leerlingen van het kinderparlement zullen binnenkort samen met enkele juffen en meester foto's trekken die verduidelijken welke speelplaatsafspraken er gelden.

  • Fluo-dag:
    De leerlingen van het kinderparlement organiseren op 10 november een fluo-dag. Meer informatie volgt!

Verslagen