Historiek

De school werd opgericht in 1949 door het echtpaar Withofs in de gemeente Schoten.

In 1958 verhuist het internaat naar het huidige domein in Kalmthout en wordt daar uitgebreid met een externaat. Het aantal klassen bedraagt voortdurend drie of vier.

In 1973 lopen de energiekosten zo hoog op dat het internaat noodgewongen gesloten moet worden. Het externaat blijft.

Zonnekind blijft op dat moment de kleinste school uit de omgeving en vervult een soort functie van tweede-kans-school. Het voortbestaan is erg onzeker, omdat er geen kleuterschool aan verbonden is.

In 1984 wordt de school uitgebreid met een kleuterafdeling en wordt aldus een basisschool.

De door de ouders en schoolteam gebouwde school wordt op 13 juli 1985 door brandstichting volledig verwoest. Op initiatief van dhr. Van Hove (vader van enkele kinderen) wordt een tweedehands prefab-gebouw gekocht.

Op 1 september 1985 zijn er in de kleuterschool twee klassen.

In 1995 werd de school uitgebreid met een gymzaal, keuken, bureel en klaslokaal.

In 2012 werd de kleuterschool afgebroken om zo met de werken te kunnen starten voor een nieuwe kleuterschool.