Naar school ... te voet, per fiets of per auto.

Kom je te voet of met de fiets?

TOP!! Maak dan gebruik van het aangelegde fiets- en wandelpad. Een gemachtigde opzichter staat elke ochtend paraat om de kinderen veilig te laten oversteken.

Wij verwachten van de kinderen en de ouders dat ze de instructies van de gemachtigde opzichter nauwkeurig opvolgen en dit met het nodige respect.

Kom je met de auto?

Maak gebruik van de ‘Kiss & Ride’. Kinderen van de lagere school kunnen zelfstandig naar de speelplaats stappen. De kleutertjes die worden afgezet, worden opgevangen door een leerkracht en naar school begeleid. Ouders die hun kinderen tot op het schoolplein willen brengen, parkeren hun auto op straat, volgens de daar geldende verkeersregels. De politie controleert regelmatig en aarzelt niet om boetes uit te schrijven.

Hou er rekening mee dat het VERBODEN is om op het verhoogde kruispunt te parkeren en zelfs verboden stil te staan (dus ook niet om snel even de kinderen te laten uitstappen).

In de omgeving van elke school is de snelheid beperkt tot 30 km per uur. Gelieve je daaraan te houden.

Het kleine stukje parking is voorbehouden voor personeel.

Kinderen ophalen aan het einde van de schooldag

Kleuters worden aan hun klasje opgehaald door hun ouders tenzij ze een kaartje nabewaking of kiss and ride aan hun boekentasje hebben hangen.

Lagere school leerlingen die te voet of met de fiets zijn, gaan meteen met hun ouders mee of gaan zelfstandig naar huis.

De andere kinderen wachten samen met een juf aan de ‘Kiss & Ride’. Om 15.45 gaan de kinderen die niet werden opgehaald mee naar de speelplaats. Sommige ouders wachten hun (grotere) kinderen op aan de straat om hen daar snel op te pikken. Ook hier geldt de regel dat de kinderen die niet werden opgehaald op het moment dat de taak van de gemachtigde opzichter erop zit terug mee naar de speelplaats van de lagere school komen. Zij blijven NIET onbewaakt op de straat.

Zorg mee voor de veiligheid van de kinderen in het verkeer:

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, zijn verplicht een veiligheidshesje te dragen vanaf de herfstvakantie tot de paasvakantie. Daarnaast moedigen we het dragen van een fietshelm van en naar school sterk aan. Bij elke schooluitstap met de fiets moeten de kinderen een veiligheidshesje en een fietshelm dragen. Automobilisten, gelieve rekening te houden met de zwakke weggebruikers en pas uw snelheid aan in de omgeving van de school. Alle kinderen zijn op de weg van en naar de school verzekerd tegen lichamelijk letsel.

Misschien is het een goed idee om:

  • carpooling met andere ouders te regelen?

  • gezond met de fiets naar school te komen?

  • de tijden van parkeerpieken te vermijden?

  • op tijd te vertrekken, want er moet toch altijd nog een stukje te voet gedaan worden…