Ferm

Voor- en naschoolse opvang:

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt onze voor- en naschoolse opvang georganiseerd door Ferm. De kinderen worden op school opgevangen.

Verder informatie kan je in het schoolkrantje van mei 2023 terugvinden. 

Gelieve in de toekomst de documenten voor inschrijving rechtstreeks aan Ferm te bezorgen:

Heibloemlaan 8
2920 Kalmthout
03 666 38 22 (secretariaat)
0478 76 17 64 (rechtstreeks bij begeleiders)
bkokalmthout@samenferm.be
Voor inschrijvingen en facturatie: adm.bko.kalmthout@samenferm.be

Hieronder kan je de documenten downloaden die je nodig hebt om je kind correct in te schrijven in Ferm.

Overeenkomst ouders - 1 per gezin

Toestemming beeldmateriaal - 1 per gezin

Inlichtingenfiche - 1 per kind

Stappenplan reserveren op woensdag

Infobrochure

Infobrochure Zonnekind.pdf