Onze school

Bij de start van dit schooljaar telt Zonnekind voorlopig 80 kleuters en 138 leerlingen.

Deze 218 kinderen komen uit 144 gezinnen.

107 jongens en 111 meisjes.

In de lagere school zijn er 6 klassen.

In de kleuterschool zijn er 3 klassen en een instapklas.

Verder zijn er klasleerkrachten, een turnlerares, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten en kinderverzorgsters.

Alles samen werken er op school 22 mensen (voltijds of deeltijds)

Onze maximumcapaciteit is vastgelegd op 240 kinderen en we streven er naar om maximaal 24 per klas in te schrijven.