Voor- en naschoolse opvang

Er is elke dag voorschoolse opvang van 07.15 - 08.00.

De naschoolse opvang vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 tot 18.00.

Kinderen die om 16.00 nog niet opgehaald zijn, gaan mee naar de naschoolse opvang.

Kinderen van de lagere school maken eerst hun huiswerk en gaan daarna spelen.

Er is speelgoed aanwezig, geschikt voor alle leeftijden. De kinderen mogen ook eigen speelgoed en/of leesboeken meebrengen. Er wordt ook tijd genomen voor een vieruurtje. De kinderen krijgen een koekje. Een drankje brengen ze zelf mee of anders is er water.

De opvang zelf kost € 2 per kind per begonnen uur. Alles wordt genoteerd en verrekend via de schoolrekening.

De school zal ook fiscale attesten afleveren aan de ouders die hierom vragen.

Op woensdagmiddagen, tijdens vakantiedagen en/of lokale verlofdagen is er mogelijkheid tot opvang bij “Stekelbees”. Hiervoor neem je zelf telefonisch contact op via 0032 475 999 097.