Voor de leerlingen van de lagere school en de oudste kleuters is er om de veertien dagen zwemonderricht.
De kinderen worden met de bus vervoerd. Het zwemgerief hoort in een nette tas.

Data 2018-2019

september 06 - 20
oktober 04 - 18
november 15 - 29
december 13
januari 10 - 24
februari 07 - 21
maart 06 - 20
april 03
mei 15 - 29
juni 12 - 26

Badmutsen en veiligheid

Om de veiligheid van de kinderen tijdens het zwemmen beter te garanderen, is het van het grootste belang dat iedereen (redders en leerkrachten) precies weet welk kind waar in het zwembad mag zijn. Daarom werd er met de redders van het zwembad en met alle Kalmthoutse scholen overeengekomen om de kinderen een gekleurde badmuts te laten dragen al naargelang hun zwemcapaciteiten.

Er zijn 3 kleuren: rood voor de *niet-zwemmers*, blauw voor de *beginners* en groen voor de *geoefende* zwemmers. De school zorgt voor de badmutsen (voor iedereen gelijk). Wegens de grote hoeveelheid, kan dit aan de democratische prijs van € 2,00.

Badmuts vergeten? Jammer, maar geen probleem. Je krijgt meteen een nieuwe, maar die wordt dan wel aangerekend op de eerstvolgende schoolrekening.

Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een shortje en een Zonnekind T-shirt (af te halen op kantoor). Dit T-shirt kost € 10.
Gymschoenen met witte zool zijn verplicht en worden enkel in de gymzaal gebruikt.
Het dragen van juwelen, horloges, armbandjes, oorbellen kan gevaarlijk zijn in de turnles en is daarom verboden.

Alle leerlingen en ook de kleuters moeten hun gymgerief bewaren in een linnen zak (behalve 1ste kleuterklas).

Iedere donderdag, als het weer het toelaat, mogen de leerlingen van de lagere school tijdens de middagpauze in het bos spelen. U doet er wellicht goed aan rekening te houden met de kleding die de kinderen dan aantrekken: speelkleren zijn aan te raden.

Laarzen zijn verplicht van de herfst- tot de paasvakantie!

Bosdagen vereisen extra toezicht. Daarvoor doen wij beroep op vrijwilligers (ouders, grootouders, ...) die samen met de juffen op donderdagmiddag een oogje in het zeil willen houden. Wilt u ook een handje toesteken ten voordele van de veiligheid van onze kinderen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leden van de ouderraad.

07:15 - 08:10 Voorschoolse opvang in de zomerklas
08:10 - 08:30 Toezicht op het schoolplein voor alle kinderen
08:30 - 10:15 Lessen
10:15 - 10:35 Speeltijd
10:35 - 11:50 Lessen
 
11:50 - 13:05 Maaltijd en toezicht voor kinderen die overblijven
 
13:05 - 14:20 Lessen
14:20 - 14:40 Speeltijd
14:40 - 15:30 Lessen
 
15:30 - 16:00 Toezicht op het schoolplein voor alle kinderen
Naschoolse opvang mogelijk van 16:00 - 18:00 (zie verder: naschoolse opvang)

Alle kinderen moeten 5 minuten voor het begin van de lessen op het schoolplein zijn. Zowel 's morgens als 's middags.

Kinderen die om 8.30 op school zijn, blijven tot 11:50 of 15:30 (tenzij wegens dokterbezoek).
Kleuters die 's morgens niet op school zijn, komen ook niet in de loop van de voormiddag (ook niet om 11:50). Ze kunnen dan nog wel tegen 13:05 gebracht worden.

We willen geen duiventil zijn, waar iedereen komt en gaat zoals het hem/haar belieft, want op die manier wordt de goede werking grondig verstoord!

Gelieve zo weinig mogelijk de lessen te storen. Vergeten zwemzakjes, brooddozen… kunnen afgegeven worden op kantoor.

Elke dag voorschoolse opvang van 07.15 - 8.00 in de zomerklas.

Wij voorzien naschoolse opvang op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16:00 tot 18:00.

Kinderen die om 16:00 nog niet opgehaald zijn, gaan mee naar de naschoolse opvang.

Kinderen van de lagere school krijgen de gelegenheid om hun huiswerk te maken maar worden niet actief begeleid. Er is speelgoed aanwezig, geschikt voor alle leeftijden. De kinderen mogen ook eigen speelgoed en/of leesboeken meebrengen.

Er wordt ook tijd genomen voor een vieruurtje. De kinderen krijgen een koekje. Een drankje brengen ze zelf mee of anders is er water.

De opvang zelf kost € 2 per kind per begonnen uur. Alles wordt genoteerd en verrekend via de schoolrekening.
De school zal ook fiscale attesten afleveren aan de ouders die hierom vragen.

Tijdens vakantiedagen en/of lokale verlofdagen is er mogelijkheid tot opvang bij "Stekelbees" (0475 999 097).

Het eerste halfuurtje in een kleuterklasje is een belangrijk onthaalmoment. In een gezellig kringgesprekje krijgen ze de kans om te wennen aan de omschakeling van huis naar school en van mama/papa naar juf.

Ouders, die zonder geldige reden te laat komen, brengen hierin een onprettige storing.

's Morgens hebben de kleuters moeilijkheden om netjes in de rij te staan omdat de ouders tussen de kinderen staan onder het afdak. Ouders van K0 en K1 mogen de kinderen dan wel naar binnen begeleiden en helpen bij het aan- en uitdoen van jassen en schoenen.

Ouders, die bij het einde v/d lessen hun kleuters komen afhalen, worden verzocht te wachten aan de fietsenstalling.

Indien uw kind blijft in eten; overdrijf niet met het aantal boterhammen en geef alleen mee wat uw kind op kan. Een propvolle brooddoos ontmoedigt onze kleutertjes om te beginnen eten.

Zorg er ook voor dat de boterhammen gesneden zijn in partjes en netjes verpakt in een herbruikbare brooddoos.

Tijdens de speeltijden kunnen de kleutertjes een koek of een stuk fruit eten dat ze van thuis meebrengen. In de voormiddag eten we een stukje fruit, in de namiddag mag een koekje. Gelieve het fruit geschild en in een herbruikbaar doosje mee te geven.

Op deze manier dragen wij een steentje bij voor het milieu (verminderen afvalberg) en vergemakkelijken we de bedeling voor de juf.

Inschrijvingen

Hoe graag u en wij ook uw kleutertje in onze school zouden willen inschrijven, we moeten ons houden aan de wettelijke voorschriften. Op 15 maart 2020 kunnen de inschrijvingen beginnen voor kleuters geboren in 2018 (voor schooljaar 2020-2021).

Broers en zussen krijgen gedurende 2 weken voorrang. Daarna kunt u uiteraard ook nog inschrijven maar dan krijgt u wettelijk gezien geen voorrang meer.

Jonger dan 3 jaar?

Kleuters, jonger dan 3 jaar, mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie, op 1 februari (mits dit niet in een weekend valt) of na Hemelvaartdag.

Deze instapdagen zijn voor het schooljaar '19-'20:

 • 2 september
 • 4 november
 • 6 januari
 • 1 februari
 • 2 maart
 • 20 april
 • 25 mei

Om een vlotte klaswerking te garanderen, hebben we liefst dat de kleuters volledig zindelijk zijn.

Kom je te voet of met de fiets?

Geen probleem; maak gebruik van het aangelegde fiets- en wandelpad, naast de nieuwe toegangsweg. Een gemachtigde opzichter staat elke ochtend paraat om de kinderen veilig te laten oversteken.

Wij verwachten van de kinderen en de ouders dat ze de instructies van de gemachtigde opzichter nauwkeurig opvolgen en dit met het nodige respect.

Het vroegere bospad is dus niet meer in gebruik.

Kom je met de auto?

Ook geen probleem ;-) Maak gebruik van de ‘Kiss & Ride’. Kinderen van de lagere school kunnen zelfstandig naar de speelplaats stappen. De kleutertjes die worden afgezet, worden opgevangen door een leerkracht en naar school begeleid. Ouders die hun kinderen tot op het schoolplein willen brengen, parkeren hun auto op straat, volgens de daar geldende verkeersregels. De politie controleert regelmatig en aarzelt niet om boetes uit te schrijven.

Hou er rekening mee dat het VERBODEN is om op het verhoogde kruispunt te parkeren en zelfs verboden stil te staan (dus ook niet om snel even de kinderen te laten uitstappen).

In de omgeving van elke school, is de snelheid beperkt tot 30 km per uur. Gelieve U daaraan te houden.

Het kleine stukje parking is voorbehouden voor de leerkrachten.

Kinderen ophalen aan het einde van de schooldag

Na schooltijd wachten de kinderen samen met de juf aan de ‘Kiss & Ride’. Om 15:45 gaan de kinderen die niet werden opgehaald mee naar de speelplaats. Sommige ouders wachten hun (grotere) kinderen op aan de straat om hen daar snel op te pikken. Ook hier geldt de regel, dat de kinderen, die niet werden opgehaald op het moment dat de gemachtigde opzichter zijn taak erop zit, terug mee naar de speelplaats van de LS komen. Zij blijven NIET onbewaakt op de straat.

Zorg mee voor de veiligheid van de kinderen in het verkeer: maak gebruik van veiligheidshesjes en fietshelmen.

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen zijn verplicht een veiligheidshesje te dragen vanaf de herfstvakantie tot de paasvakantie.
Veiligheidshesjes zijn te bekomen op het kantoor.

Bij elke schooluitstap met de fiets moeten de kinderen een veiligheidshesje en een fietshelm dragen.

Automobilisten, gelieve rekening te houden met de zwakke weggebruikers en pas uw snelheid aan in de omgeving van de school.

Alle kinderen zijn op de weg van en naar de school verzekerd tegen lichamelijk letsel.

Misschien is het een goed idee om:

 • carpooling met andere ouders te regelen?
 • gezond met de fiets naar school te komen?
 • de tijden van parkeerpieken te vermijden?
 • op tijd te vertrekken, want er moet toch altijd nog een stukje te voet gedaan worden…

Voorzitter van de raad van bestuur:

 • Frederic Van Haaren

Schoolhoofd:

 • Gino Van Gool

Leerkrachten van de lagere school:

 • Kim Bruyndonckx (L6)
 • Tania Joseph (L5)
 • Eef de Kimpe (L4)
 • Griet Konings (L3)
 • Lieve Van Huffel (L3)
 • Annik Brosens (L2)
 • Brenda Selleslagh (L1)

Leerkrachten van de kleuterschool:

 • An Denissen (K3)
 • Katrien Van Bouwel (K3)
 • Leen Herrijgers (K2)
 • Inge Buermans (K2)
 • Emily Brosens (K1)
 • Emilie Mertens (K1) (juf Kiki)
 • Daphne Quirynen (K0)

Kinderverzorgster:

 • Rit Van Loenhout

Gymlerares:

 • Wenda Van Alsenoy

Zorgbegeleiding:

 • Lief Luyten

Zorgleerkracht:

 • Anke De Vynck (LS)
 • Sofie Michielsen (LS)
 • Kris De Craene (KS)

Administratief medewerker:

 • Diane Vandezande

Middagtoezicht KS:

 • Linda Pierard

Naschoolse opvang:

 • Linda Pierard

De raad van bestuur is het bestuurlijk orgaan van de school. Ze vergadert en beslist over benoemingen van ambten, uitrusting van de gebouwen en aanwending van de geldelijke middelen.

Voorzitter

 • Frederic Van Haaren

Leden

 • Jeannine Vincent
 • Filip Hanjoul
 • Mich Verhulst
 • Hans Snijder
 • Lief Luyten
 • Griet Konings
 • An Denissen
 • Gino Van Gool

De ouderraad is actief als schoolondersteunende organisatie.

Wensen, adviezen en klachten kunnen de ouders discreet meedelen aan een van hun leden.
Ook kunnen de ouders vragen dat bepaalde schoolaangelegenheden zullen besproken worden in de beheerraad.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden er weer nieuwe leden opgenomen.

Leden

 • Sophie Van Hoeck (voorzitter)
 • Mich Verhulst
 • Jelle Windey
 • Vanessa Besseling
 • Freya Adriaenssens
 • Nils De Caigny
 • Evelien D'Halleweyn
 • Emmanuel Casier
 • Elke Pleysier