Veelgestelde vragen

Op deze pagina verzamelen we alle vragen en antwoorden betreffende de maatregelen ter preventie van het Coronavirus op onze school.

Gaan de zwemlessen door?

In fase oranje mogen in principe de zwemlessen gewoon blijven doorgaan. Zolang de zwembaden gesloten zijn, zijn ook al onze zwemlessen geannuleerd. Bij een eventuele heropening van de zwembaden evalueren we of de veiligheid van onze leerlingen voldoende gegarandeerd kan worden om de zwemlessen terug op te starten.

Contacttracing tijdens de vakantie

Raak je besmet tijdens het weekend of een vakantieperiode?

Neem dan contact op met meester Geert via geert@zonnekind.org of telefonisch op 03 666 53 40.

Moet mijn kind thuisblijven? (beslisbomen)

De huisarts bepaalt of en hoe lang kinderen in thuis moeten blijven bij een (mogelijke) besmetting. CLB staat in voor de contacttracing bij besmette leerlingen. Alle instanties gebruiken hiervoor deze beslisbomen:

Mondmaskers en Social distancing

Op het schoolterrein en in de schoolgebouwen geldt een algemene mondmaskerplicht voor alle volwassenen.

In de schoolomgeving (= kiss and ride, bospad ...) geldt een mondmaskerplicht bij drukte. De drukke momenten op onze school zijn 8.00 - 8.30 en 15.15 - 16.15. Dan is een mondmasker dragen verplicht. Op alle andere momenten heb je er eentje bij de hand dat je snel kunt opzetten mocht social distancing niet gegarandeerd kunnen worden.

In de kleuterschool mogen de leerkrachten hun mondmasker afzetten en is er geen social distancing meer. In de lagere school mogen de leerkrachten hun mondmasker afzetten als ze vooraan in de klas lesgeven, komen ze dichter bij leerlingen bv. om ze te helpen, zetten ze hun mondmasker terug op. Lagere schoolleerlingen houden afstand van hun leerkracht, maar voor leerlingen onderling is dit niet nodig.

Waar moet ik rekening mee houden als ik mijn kinderen naar school breng of kom afhalen?

We behouden de werking van einde vorig schooljaar. Aan de kiss and ride is er een groene lijn op de grond, ouders mogen tot daar komen. Kleutertjes worden door onze leerkrachten naar de klas begeleid. Lagere schoolleerlingen gaan zelfstandig handen wassen en rechtstreeks naar de klas, waar ze door de leerkracht onthaald worden. Komen jullie op een ander moment op school dan melden jullie je aan met het belletje in het onthaalstandje aan de fietsenstalling. We verkiezen dat iedereen een afspraak maakt alvorens naar school te komen.

Onze kleuters stoppen een beetje vroeger om ouders die alleen kleutertjes op school hebben de kans te geven hun kinderen eerst op te halen. We vragen dan ook uitdrukkelijk aan alle ouders van lagere schoolleerlingen om niet met de wagen aan te schuiven op de kiss and ride voor 15.30. Ouders met enkel kleuters mogen hun kleuter al vanaf 15.15 ophalen. Ophalen kan tot 16.00, vanaf dan begint de naschoolse opvang. Voor de kleuters zullen er musketons met kaartjes aan de tasjes bevestigd worden zodat het duidelijk is wie wanneer opgehaald wordt of naar de naschoolse gaat. Meer instructies ontvangen jullie via de klasleerkracht van jullie kind.

Maak gebruik van alle mogelijke vervoersmiddelen. Kom met de fiets, te voet of parkeer in de schoolomgeving en gebruik de kiss and ride enkel als alle voorgaande niet mogelijk zijn.

Mijn kind is ziek / wordt ziek op school. Wat nu?

Is jullie zoon of dochter ziek, dan mogen ze niet naar school komen. Wordt jullie zoon of dochter ziek op school, worden zij afgezonderd in ons quarantainelokaal en bellen we jullie op. Kinderen met ziektesymptomen worden zo snel mogelijk afgehaald. De school gebruikt hiervoor een flowchart. De belangrijkste symptomen die aanleiding geven tot afwezigheid of verwijdering zijn: ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reukverlies, smaakverlies en koorts.

De school hanteert in samenwerking met het CLB deze beslisbomen wanneer er een CoViD19 besmetting ontdekt wordt op school:

Wat bij quarantaine?

Zijn jullie nog op vakantie geweest in een rode zone? Jammer, maar dan mag jullie zoon of dochter niet naar school komen voor de wettelijke quarantaine afgelopen is. Gelieve dit aan ons te melden. Quarantaine is een gewettigde afwezigheid.

Mocht er in een klas een leerling of leerkracht besmet zijn met CoViD19, dan beslist het CLB of deze klas al dan niet in quarantaine moet gaan en wat dit dan voor broers en zussen betekent. Quarantaine zal dan voor de volledige klas en leerkracht 2 weken duren. Tijdens deze quarantaine wordt er afstandsonderwijs aangeboden.

Hoe wordt de school geventileerd?

Ramen en deuren zullen standaard openstaan. Het ventilatiesysteem in de kleuterschool is zo ingesteld dat het geen lucht laat recirculeren. Er wordt enkel verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht afgevoerd.

Voorzie warme kledij voor jullie kinderen, liefst in laagjes. Extra ventileren zal de komende maanden voor een lagere temperatuur zorgen in de klas. De voordelen voor de luchtkwaliteit gaan echter voor op energiebesparing en thermisch comfort.

Hoe verloopt de middagmaaltijd op school?

De leerlingen van de lagere school zullen dit schooljaar in de klas of buiten eten. Gelieve steeds een keukenhanddoek mee te geven om op de bank te leggen. De kleuters maken gebruik van de eetzaal. Enkel bij maaltijden binnen geven de algemene richtlijnen aan verschillende klassen op voldoende afstand van elkaar te houden.

Mogen de kinderen trakteren als ze jarig zijn?

Verjaardagen worden gevierd volgens de afspraken van de klas. Dit schooljaar is het echter enkel mogelijk te trakteren met voorverpakte individuele porties, dus geen zelfgemaakte lekkernijen. We vragen jullie te kiezen voor het gezondste alternatief. Een wafeltje of cakeje zonder chocolade kan, maar overweeg ook die kleine doosjes rozijntjes als alternatief.

Hoe organiseert de school voor- en nabewaking?

We zullen terug voor- en naschoolse opvang aanbieden. We vragen jullie echter dit enkel te gebruiken als er geen andere oplossing mogelijk is. Tijdens naschoolse opvang komen veel kinderen uit verschillende klasgroepen terug samen. We laten de opvang wel voornamelijk buiten doorgaan en er zijn geen bubbels meer. Toch willen we het aantal leerlingen hier graag voor alle veiligheid beperken.

Wast mijn kind zijn of haar handen voldoende op school?

Kinderen wassen de handen meermaals per dag met water en zeep. In de kleuterschool kan dit in de klas, in de lagere school worden er extra wasgoten geïnstalleerd.

  • Na toiletbezoek.

  • Voor de maaltijd.

  • Bij het betreden van de school.

  • Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd).

  • Bij het verlaten van de klas/school.

  • Na het hoesten, snuiten of niezen.

Voor de leerlingen van L4-5-6 hebben we beslist handgel aan te bieden 3x per dag. Onze handgel wordt ook verkocht door apothekers. Door deze maatregelen winnen we veel tijd in de klas.

Kan mijn zoon of dochter afstandsonderwijs krijgen?

Dit hangt er van af.

Wanneer je zoon of dochter enkele dagen thuisblijft n.a.v. een test of gewoon ziek is, kunnen de materialen die in de klas aangeboden worden mee naar huis gegeven worden voor zelfstandige verwerking met de ouders. Dit is steeds zo bij ziekte. Spreek af met de leerkracht welke materialen mee naar huis gaan en hoe dit gebeurt.

Wanneer we genoodzaakt zijn een volledige klas in quarantaine te plaatsen wegens meerdere echte besmettingen of een leerkracht met Covid-19, dan zal er voor deze klas(sen) afstandsonderwijs georganiseerd worden. Zij blijven dan 14 dagen thuis.